Suvun tiedotus toiminta:

Sukujuhla kutsut ja kirjeet:

Kutsut ja kirjeet ähetetään aina sähköpostilla tai teksti-viestillä, poikkeus tapauksessa myös normaali kirjeenä.

Sukulehti:


Sukulehdessä Konsta Jäljet tiedotetaan historiasta, tutkimus-tilanteesta ja muista ajankohtaisista suvun asioita. Lehti jaetaan aina sukujuhlan yhteydessä tai kutsun/kirjeen yhteydessä.

Muu tiedotus:

Tiedotusta tullaan tekemään myös paljon näiden sukusivujen avulla.

Tutkimus tieto:

Syvällisempää sukututkimus tietoa ja sukuhaaroja löytyy netistä MyHeritage.fi tietokannasta.

Näille sukusivuille pääse kahdella eri tunnuksella:

konstasuku.org

pylkkoset-pylkkaset.fi